Ulat Pengorek Buah

Agen
Ulat pengorek buah

Nama Saintifik
Helicoverpa armigera

Simptom
Terdapat lubang pada buah.

Kaedah Kawalan

  1. Sembur racun serangga
  2. Buang buah yang diserang

Bahan Aktif (Contoh Racun)

  1. Permethrin (Arsato®, Kilset 10EC®, AGR Pilar 10EC®)
  2. Deltamethrin (Delta 2.5 EC®, Decis 250 EC®, Deltamet 2.8 EC®)
  3. Cyfluthrin (Russel 5.0EC®, Kenthroid 5.0EC®, Baythroid 5.0EC®)
  4. Profenofos (Selecron 500 EC®, Elak 45 EC®)