Keselamatan Dalam Rantaian

Tertakluk di bawah Akta Makanan 1983 yang melindungi keselamatan orang ramai.
i) Pencemaran Alam Sekitar
  • Tiada sisa baki dalam tanaman dan makanan
  • Terdapat syor dalam label yang diluluskan
  • Sila baca label sebelum membeli & sebelum menggunakan racun mahkluk perosak
a) Memahami Kandungan Label (luar)
b) Memahami Kandungan Label (Dalam)
ii) Proses dan Sijil Rasmi
  • Amalan Pertanian Baik (GAP)
  • Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)