Keselamatan Penggunaan Teknologi Semburan Moden

Tertakluk di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974
i) Meningkatkan Produktiviti

  • Efikasi baik dengan produk yang lebih berkesan sekiranya disembur dengan sempurna
  • Penggunaan air dan pekerja yang lebih efisen
ii) Meningkatkan Keselamatan Dalam Alam Sekitar
  • Kurang racun yang mengalir ke tanah dan sungai
  • Keberkesanan Racun Mahkluk Perosak bergantung kepada teknik-teknik semburan seperti masa semburan, liputan semburan, kadar dan keselamatan