Pertanyaan

 
Pusat Penyelidikan Hortikultur
Institut Penyelidikan Dan Pembangunan Pertanian Malaysia
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang, Selangor
Malaysia

Tel : 03-89437314
Fax : 03-89437590
Emel : tamtm@mardi.gov.my