Pembangun Sistem & Penghargaan

Ahli pasukan pembangun sistem :
 1. Daud Endam
  Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI, Serdang.

 2. Elmaliana Albahari
  Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI, Serdang.

 3. Azizi Md Said
  Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat, Ibu Pejabat MARDI, Serdang.

PENGHARGAAN
 
 1. Rosna Binti Amir
  Pengarah
  Bahagian Pengurusan Sumber Maklumat,
  Ibu Pejabat MARDI

 2. Tengku Ab. Malik Bin Tengku Maamun
  Pengarah
  Pusat Penyelidikan Hortikultur,
  Ibu Pejabat MARDI

 3. Mohamad Roff Bin Mohd Noor (Dr)
  Pengarah
  Bahagian Perancangan Strategik & Pengurusan Inovasi (SI)
  Ibu Pejabat MARDI

 4. Nur Adliza Binti Baharom
  Pusat Penyelidikan Hortikultur,
  Ibu Pejabat MARDI

 5. Farah Huda Binti Sjafni Suherman
  Pusat Penyelidikan Hortikultur,
  Ibu Pejabat MARDI

 6. Nur Liyana Binti Iskandar
  Pusat Penyelidikan Hortikultur,
  Ibu Pejabat MARDI

 7. Abu Zarim Ujang
  Pusat Penyelidikan Hortikultur,
  Stesen MARDI Cameron Highlands