Keselamatan Pekerja dan Petani

Tertakluk di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja(OSHA) 1994 dan Akta Racun Perosak Amat Merbahaya 1996

a) Gunakan alat perlindungan yang sesuai

b) Pengetahuan keselamatan yang mencukupi dan berkaitan
  • Gunakan Racun Mahkluk Perosak yang didaftar oleh kerajaan (LRMP)
  • Klasifikasi tentang taraf bahaya (Dos Nilai Maut 50) mengikut sistem Pertubuhan Kesihatan Sedunia
  • Punca keracunan Racun Mahkluk Perosak
  • Tindakan semasa kecemasan