Keselamatan Tanaman

Tertakluk di bawah proses dan pensijilan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM), Pengurusan Tanaman Bersepadu (ICM), Pengurusan Perosak Bersepadu (IPM) untuk meningkatkan produktiviti : 
  • membolehkan tanaman menjadi lebih subur
  • Tidak ada saki baki di dalam tanah
  • Tidak ada hormon
  • Ada disyorkan dalam label yang diluluskan