Hama

Agen
Hama

Nama Saintifik
  • Tetranychus urticae
  • Hemitarsonemus latus

Simptom

  1. Terdapat kesan parut berwarna perang.
  2. Buah berkerekot.

Kaedah Kawalan

  1. Sembur racun hama
  2. Buang rumput rumpai

Bahan Aktif (Contoh Racun)

  1. Propargite (Omite 57EC®, 30WP®)
  2. Dicofol (Kelthane EC®, Meto EC®, Trithane EC®)
  3. Chinomethionat (Morestan®)
  4. Amitraz (Ectodec EC®, Mitac 20EC®, Taktic EC®)