Kutu Trip

Agen
Kutu trip

Nama Saintifik
Thrips palmi

Simptom

 1. Terdapat kesan parut berwarna perang.
 2. Buah berkerekot.
 3. Buah bantut.

Kaedah Kawalan

 1. Sembur racun serangga
 2. Guna sungkupan plastik bersinar
 3. Guna perangkap lekit warna kuning / biru (dalam struktur pelindung hujan)
 4. Buang rumput rumpai

Bahan Aktif (Contoh Racun)

 1. Profenofos (Selecron 500 EC®, Elak 45 EC®)
 2. Furathiocarb (Deltanet 200 EC®)
 3. Prothiophos (Tokuthion 500EC®)
 4. Imidaclorprid (Confidor 100SL®, Confidor 200SL®, Zen 200®)
 5. Fipronil (Regent 80WG®)