Ulat ratus

Agen
Ulat ratus

Nama Saintifik
Spodoptera litura/S. exigua

Simptom
Daun berlubang.Kadangkala tinggal rangka dan urat daun.

Maklumat tambahan:

  • Terdapat sisa najis berwarna hijau gelap pada daun
  • Telur ulat ratus berwarna coklat

Kaedah Kawalan

  1. Sembur racun serangga
  2. Sembur dengan racun mikrobial (B.t.)
  3. Kutip dan buang ulat dengan tangan

Bahan Aktif (Contoh Racun)

  1. Permethrin (Arsato®, Kilset 10EC®, AGR Pilar 10EC®)
  2. Deltamethrin (Delta 2.5 EC®, Decis 250 EC®, Deltamet 2.8 EC®)
  3. Cyfluthrin (Russel 5.0EC®, Kenthroid 5.0EC®, Baythroid 5.0EC®)
  4. Trichlorfon (Kinterex®, Dipterex®, CH Trichlorphon 95®)
  5. Profenofos (Selecron 500 EC®, Elak 45 EC®)