Lalat putih

Agen
Lalat putih

Nama Saintifik
Bemisia tabaci

Simptom
Daun berjelaga kerana lalat putih mengeluarkan manisan

Maklumat tambahan:
Terdapat lingkaran putih di bawah daun.

Kaedah Kawalan

  1. Sembur racun serangga
  2. Guna sungkupan plastik bersinar
  3. Guna perangkap lekit warna kuning / biru (dalam struktur pelindung hujan)
  4. Buang rumput rumpai

Bahan Aktif (Contoh Racun)

  1. Profenofos (Selecron 500 EC®, Elak 45 EC®)
  2. Prothiophos (Tokuthion 500EC®)
  3. Furathiocarb (Deltanet 200 EC®)
  4. Malathion (ZA Malathion 84EC®, WESCO Malathion®)
  5. Imidaclorprid (Confidor 100SL®, Confidor 200SL®, Zen 200®)
  6. Imidaclorprid + Cyflutrin (Confidor MATRIX®)