Kutu daun/Afid

Agen
Kutu daun/Afid

Nama Saintifik
 • Aphis gossypii
 • Myzus persicae

Simptom

 1. Daun layu jika bilangan afid banyak.
 2. Daun menjadi kuning jika bilangan afid banyak.
 3. Daun berjelaga kerana afid mengeluarkan manisan.

Maklumat tambahan:

 • Kadang-kadang terdapat semut

Kaedah Kawalan

 1. Sembur racun serangga
 2. Guna sungkupan plastik bersinar
 3. Guna perangkap lekit warna kuning / biru (dalam struktur pelindung hujan)
 4. Buang rumput rumpai

Bahan Aktif (Contoh Racun)

 1. Profenofos (Selecron 500 EC®, Elak 45 EC®)
 2. Prothiophos (Tokuthion 500EC®)
 3. Imidaclorprid (Confidor 100SL®, Confidor 200SL®, Zen 200®)