Kutu daun/Afid

Agen
Kutu daun/Afid

Nama Saintifik
  • Aphis gossypii
  • Myzus persicae

Simptom
Pertumbuhan pucuk bantut.

Kaedah Kawalan

  1. Sembur racun serangga
  2. Guna sungkupan plastik bersinar
  3. Guna perangkap lekit warna kuning / biru (dalam struktur pelindung hujan)
  4. Buang rumput rumpai

Bahan Aktif (Contoh Racun)

  1. Profenofos (Selecron 500 EC®, Elak 45 EC®)
  2. Prothiophos (Tokuthion 500EC®)
  3. Imidaclorprid (Confidor 100SL®, Confidor 200SL®, Zen 200®)