Virus

Agen

Chilli Veinal Mottle Virus (CVMV)
Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)
Tobacco Mosaic Virus (TMV)

Simptom

 1. Jalur hitam pada buah.
  • Virus ini disebar oleh kutu daun dan kutu trip.
 2. Permukaan dan warna buah tidak sekata.
  • Virus ini disebar secara sentuhan

Kaedah Kawalan

 1. Sembur racun serangga
 2. Guna plastik bersinar
 3. Amalkan giliran tanaman
 4. Jaga kebersihan ladang
 5. Guna biji benih berkualiti (bebas penyakit)
 6. Guna varieti cili berbentuk 'Y'
 7. Rawat biji benih dengan 10% trisodium phosphate
 8. Semai anak benih dalam rumah semaian kalis serangga

Bahan Aktif (contoh racun)

 1. CVMV :
  • Imidacloprid (CONFIDOR 70 WG®)
  • Acetamiprid(MOSPILAN 3% EC®, CLIPPER 20SL®, KENMOS®)
 2. TSWV:
  • Imidacloprid (CONFIDOR 70 WG®)
  • Fipronil (REGENT 50SC®, CHALCID 5.0SC®, REASON 50®)
 3. TYLCV:
  • Imidacloprid (CONFIDOR 70 ®)
  • Acetamiprid (MOSPILAN 3% EC®, CLIPPER 20SL®, KENMOS®)
 4. Beta-cyfluthrin
 5. Diafenthiurin