Bintik Curvularia

Agen

Curvularia sp

Simptom
Bintik berwarna hitam dan melengkung ke dalam.

Kaedah Kawalan

  1. Buang bahagian yang dijangkiti
  2. Sembur racun kulat
  3. Jaga kebersihan ladang
  4. Amalkan giliran tanaman
Bahan Aktif (Contoh Racun)
  1. Propineb (ANTRACOL 70 WP®, MOMENTO 70 WP®, BM ANTRA®)
  2. Mancozeb (DITHANE GR®, BM MANCOZEB®, D-TANE 80WP®)
  3. Chlorothalonil (DACONIL S®, ODYSSEY 500®, ANCONIL 500®)
  4. Trifloxystrobin (NATIVO®)
  5. Tebuconazole (FOLICUR®, TEBCO®, KENCUR®)