Virus

Agen
 • Chilli Veinal Mottle Virus (CVMV)
 • Cucumber Mosaic Virus (CMV)
 • Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)
 • Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)
Simptom
 1. Hijau tua sepanjang urat daun dan warna hijau muda antara urat daun. Virus ini disebar oleh kutu daun (afid).
 2. Mozek (gabungan bintik-bintik berbagai warna). Virus ini disebar oleh kutu daun.
 3. Bintik bergelang berwarna kuning. Virus ini disebar oleh kutu trip.
 4. Mozek (gabungan bintik-bintik berbagai warna), daun berkerekot dan daun melengkung samada ke atas atau ke bawah. Virus ini disebar oleh lalat putih.
Kaedah Kawalan
 1. Sembur racun serangga
 2. Guna plastik bersinar
 3. Amalkan giliran tanaman
 4. Jaga kebersihan ladang
 5. Guna biji benih berkualiti (bebas penyakit)
 6. Guna varieti cili berbentuk 'Y'
 7. Semai anak benih dalam rumah semaian kalis serangga
 8. Buang rumpai seperti pokok letup dan meranti
Bahan Aktif (Contoh Racun)
 1. CVMV :
  • Imidacloprid (CONFIDOR 70 WG®)
  • Acetamiprid (MOSPILAN 3% EC®, CLIPPER 20SL®, KENMOS®)
 2. CMV :
  • Imidacloprid (CONFIDOR 70 WG®)
  • Acetamiprid (MOSPILAN 3% EC®, CLIPPER 20SL®, KENMOS®)
 3. TSWV :
  • Imidacloprid (CONFIDOR 70 WG®)
  • Fipronil (REGENT 50SC®, CHALCID 5.0SC®, REASON 50®)
 4. TYLCV :
  • Imidacloprid (CONFIDOR 70 WG®)
  • Acetamiprid (MOSPILAN 3% EC®, CLIPPER 20SL®, KENMOS®)
  • Beta-cyfluthrin (BULLDOCK 025 EC®, RUSSEL B 2.9 EC®)
  • Diafenthiurin (PEGASUS 250 SC®, PRECISION 50SC®)